นิยามที่ดีที่สุด
แบม

หยิ่งมากกกกกกกกกก


แกทำไมแบมจัง