นิยามที่ดีที่สุด
แบ่มนี้

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่า แบบนี้ เหมือนคำว่า บ่องตง


นี่เชอรีน ทำไมเธอถึงพูดจาแบ่มนี้เนี่ย