โน้สสร้างกระแส ช่วยเป็นคนแรกที่บอกเราทีว่าคำนี้แปลว่าอะไร


เสนอนิยามใหม่

โน้สสร้างกระแส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง