น่าสาร


1

น่าสาร = น่าสงสาร

น่าสารว่ะ


เสนอนิยามใหม่

น่าสาร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง