นิยามที่ดีที่สุด
น่าสาร

น่าสาร = น่าสงสาร


น่าสารว่ะ