นสตบ


1

หนุ่มสตาร์บัค

นสตบ สาขานี่น่ารัก


เสนอนิยามใหม่

นสตบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง