นี่สวย


1

นี่ คือ ตัวเรา
สวย คือ สวย
คือคำแสดงประโยคบอกเล่า ว่าเรานั้นสวยมาก เวลาที่คุยกับเพื่อน อาจเป็นคำที่ทำให้ใครหลายคนอิจฉา หรือหมั่นไส้เราได้

ใช้เวลาไม่รู้จะพูด จะตอบอะไร นี่สวย นี่สวยสุด


เสนอนิยามใหม่

นี่สวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง