นิยามที่ดีที่สุด
นี่สวย

นี่ คือ ตัวเรา
สวย คือ สวย
คือคำแสดงประโยคบอกเล่า ว่าเรานั้นสวยมาก เวลาที่คุยกับเพื่อน อาจเป็นคำที่ทำให้ใครหลายคนอิจฉา หรือหมั่นไส้เราได้


ใช้เวลาไม่รู้จะพูด จะตอบอะไร นี่สวย นี่สวยสุด