นิยามที่ดีที่สุด
นิสนุง

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่านิดนึง


ขอถามนิสนุง แฟนเตงคือโคย