ไน้สาระ


5

เพี้ยนมาจากไร้สาระ

พาราดินสาระ


เสนอนิยามใหม่

ไน้สาระ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง