นิยามที่ดีที่สุด
ไน้สาระ

เพี้ยนมาจากไร้สาระ


พาราดินสาระ