นิยามที่ดีที่สุด
ในหลวง

พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 ที่ทรงงานหนัก


ผมรักในหลวง

ในหลวง

คือ ไอ้เหี้ยตัวหนึ่ง ที่จะทำลายประเทศไทย


ไอ้บอด ไอ้บอด ไอ้ปลาวาฬ ไอ้ถั่วปากอ้า ไอ้เอ๋อ