ในหลวง


0

พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 ที่ทรงงานหนัก

ผมรักในหลวง


-1

คือ ไอ้เหี้ยตัวหนึ่ง ที่จะทำลายประเทศไทย

ไอ้บอด ไอ้บอด ไอ้ปลาวาฬ ไอ้ถั่วปากอ้า ไอ้เอ๋อ


เสนอนิยามใหม่

ในหลวง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง