น่อง


1

หดแฟ

ฟดหำ


เสนอนิยามใหม่

น่อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง