โคอาล่ามาช


4

เป็นขนมชนิดหนึ่งเป็นรูปหมีโคอาล่า

แต่สามารถนำมารวมกับคำว่าเย็ดโด้ได้

เย็ดโด้โคอาล่ามาช !!!!!!!

เย็ดโด้โคอาล่า 5 บาท....


เสนอนิยามใหม่

โคอาล่ามาช
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง