นิยามที่ดีที่สุด
โคอาล่ามาช

เป็นขนมชนิดหนึ่งเป็นรูปหมีโคอาล่า

แต่สามารถนำมารวมกับคำว่าเย็ดโด้ได้


เย็ดโด้โคอาล่ามาช !!!!!!!

เย็ดโด้โคอาล่า 5 บาท....