เคโอวัน


2

กุล่มที่ใหญ่ที่สุด เจ๋งที่สุด

เคโอวันจงเจริญ


เสนอนิยามใหม่

เคโอวัน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง