ฆ่า


0

จะทำให้ตาย การขู่

ฆ่าแม่ง


เสนอนิยามใหม่

ฆ่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง