ฆี่ฆวย


14

คนเหี้ย

ไอ้ถิ มึงนี่ฆี่ฆวยจริงๆ ทำเหี้ยอะไรไม่ดูตัวเอง เอาแต่ว่าคนอื่น


เสนอนิยามใหม่

ฆี่ฆวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง