นิยามที่ดีที่สุด
คือระ

A : น้ำร้อนปลาเป็น
ฺB : น้ำเย็นปลาตาย
A : ผิด!! ต้อง น้ำเย็นจุงเบย
B : เอ่อะ.. คือระ?


หฟดฟหฟหเฟเห

คือระ

คือระ มาจากคำในสมัยก่อนที่พูดว่า คืออะไร แต่ในปัจจุบันนี้ได้เกิดการกร่อนคำ กลายเป็นคำว่า คือระ


A : น้ำร้อนปลาเป็น
ฺB : น้ำเย็นปลาตาย
A : ผิด!! ต้อง น้ำเย็นจุงเบย
B : เอ่อะ.. คือระ?