คือระ


1

คือระ มาจากคำในสมัยก่อนที่พูดว่า คืออะไร แต่ในปัจจุบันนี้ได้เกิดการกร่อนคำ กลายเป็นคำว่า คือระ

A : น้ำร้อนปลาเป็น
ฺB : น้ำเย็นปลาตาย
A : ผิด!! ต้อง น้ำเย็นจุงเบย
B : เอ่อะ.. คือระ?


1

A : น้ำร้อนปลาเป็น
ฺB : น้ำเย็นปลาตาย
A : ผิด!! ต้อง น้ำเย็นจุงเบย
B : เอ่อะ.. คือระ?

หฟดฟหฟหเฟเห


เสนอนิยามใหม่

คือระ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง