ค็อมพิ้วเต้อร์


19

ภาษาสก๊อยของ 'คอมพิวเตอร์' ที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการผู้ส่งศักดิ์แห่งราชบัณฑิต

คณะวิศวค็อมพิ้วเต้อร์ มหาลัยเท็คโนโลยี่แห่งหนึ่งที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่


เสนอนิยามใหม่

ค็อมพิ้วเต้อร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง