คือแบบ


3

อาการที่ออกมาเวลาไม่รู้จะพูดอะไร

เฮ้ยแก คือแบบ วันนี้ไปเจอดารามา คือแบบ #$@^#$@(#


เสนอนิยามใหม่

คือแบบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง