นิยามที่ดีที่สุด
คอ นก รีต

สิ่งก่อสร้างที่ทำมาจาก คอนกรีต อ่านว่า คอ นก รีด ไม่ใช่ คอน กรีตนะ คอ นก รีต


สะพานคอนกรีต ถนนคอนกรีต ปูนคอนกรีต

คอ นก รีต

มาจากนายกไทยที่อ่านคำว่า คอน-กรีต เป็น คอ-นก-รีต
ปรบมือที มีนายกฉลาด แปะ ๆๆๆๆ


วันนี้เราจะมาชุมนุมที่ถนน คอ-นก-รีต กัน