คอ นก รีต


26

สิ่งก่อสร้างที่ทำมาจาก คอนกรีต อ่านว่า คอ นก รีด ไม่ใช่ คอน กรีตนะ คอ นก รีต

สะพานคอนกรีต ถนนคอนกรีต ปูนคอนกรีต


1

มาจากนายกไทยที่อ่านคำว่า คอน-กรีต เป็น คอ-นก-รีต
ปรบมือที มีนายกฉลาด แปะ ๆๆๆๆ

วันนี้เราจะมาชุมนุมที่ถนน คอ-นก-รีต กัน


เสนอนิยามใหม่

คอ นก รีต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง