นิยามที่ดีที่สุด
โคเอ็กซวย

ก็ ควยเอ็กโซ ไงล่ะ จะอะไรซะอีก


มิตรสหายท่านหนึ่ง : กูเบื่อพวก EXO ว่ะสาดดด
มิตรสหายท่านสอง : อ้อ ไอ้พวก โคเอ็กซวย ชอบแดกหญ้า เอ๊ย พวกติ่งเสร็งเคร็งนั่นนะน่ะ