นิยามที่ดีที่สุด
คอน

= คอนเสิร์ต = concert = {การแสดงดนตรี}


ปิดกรุงเทพ 13 แล้วคอนโซชิวันไหนอะ [By มงกูออมม่า ‏@ Supatstupid] = ปิดกรุงเทพในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 แล้ว คอนเสิร์ตของโซนยอชีแด (โซชิ = ชื่อย่อของ So Nyeo Shi Dae) จะมีวันไหนล่ะ?