คอมโบ


5

มีไว้ให้ต่อ ถ้าสกัดดูที่ "คองโก"

มาคอมโบกัน


เสนอนิยามใหม่

คอมโบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง