นิยามที่ดีที่สุด
คอมมิวนิสต์อ้างเดโมเครซี่

n.การเมืองการปกครอง

กลุ่มก้อนขยะสังคมที่มีแนวคิดคอมมิวนิสต์ ขยะจากอดีตสมัย 6 ตุลาที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน มักจะอ้างแนวคิดและสิทธิ์ความเท่าเทียมต่างๆตามตำราคอมมิวนิสต์ เน้นไปที่ความเท่าเทียมและล้มล้างระบอบเก่า หรือวัฒนธรรมเก่าๆ แบบ สตาลิน เลนิน หรือเหมาเจ๋อตุงได้ทำมาแล้ว มักจะนำมาซึ่งแนวคิดการสร้างเรดการด์

อนึ่ง คอมมิวนิสต์เหมาว่า เดโมเครซี่ คือ จุดเริ่มต้นของคอมมิวนิสต์ และตัวเองเป็นประชาธิปไตยฝุดๆ

เรียกได้ว่า คอมมี่ คอมฯ เหมานิยม เลนินนิยม สตาลินนิยม

กลุ่มตัวอย่างที่เห็นได้ชัด

หมอเหวง, ธิดา, สุรชัย แซ่ต่าน, จาตุรงค์ ฉายแสง, ใจล์ อึ้งภากรณ์, นิธิ เอี่ยวศีรวงศ์, เนติวิทย์, สปป.ล้านนา


คอมมี่ มาแบบนี้ คอมมิวนิสต์อ้างเดโมเครซี่นี่หว่า