คอย


1

คุย (เวลาพูดขี้เกียจๆ)

พวกเรามาคอยกัน


เสนอนิยามใหม่

คอย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง