นิยามที่ดีที่สุด
คอย

คุย (เวลาพูดขี้เกียจๆ)


พวกเรามาคอยกัน