นิยามที่ดีที่สุด
แมร่ง

แม่ง


แมร่ง อะไรว๊ะ

แมร่ง

ใช้ด่าแม่ผู้อื่น


แมร่งดิ