แมร่ง


2

แม่ง

แมร่ง อะไรว๊ะ


1

ใช้ด่าแม่ผู้อื่น

แมร่งดิ


เสนอนิยามใหม่

แมร่ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง