นิยามที่ดีที่สุด
แมรี่เจน

นาม. กัญชา บ้างเรียกเนื้อ เป็นสารเสพติด ใบต้นกัญชา


----------------

http://www.youtube.com/watch?v=DNK9EaiXbz8