แมรี่เจน


3

นาม. กัญชา บ้างเรียกเนื้อ เป็นสารเสพติด ใบต้นกัญชา

----------------

http://www.youtube.com/watch?v=DNK9EaiXbz8


เสนอนิยามใหม่

แมรี่เจน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง