นิยามที่ดีที่สุด
มรึ้ง

มรึ้ง=มึง เพื่อให้คำศัพท์ดูกวนส้นขึ้น จึงกลายเป็น มรึ้ง


มรึ้งเจอดีแน่=มึงเจอดีแน่