มรึ้ง


3

มรึ้ง=มึง เพื่อให้คำศัพท์ดูกวนส้นขึ้น จึงกลายเป็น มรึ้ง

มรึ้งเจอดีแน่=มึงเจอดีแน่


เสนอนิยามใหม่

มรึ้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง