นิยามที่ดีที่สุด
มารค์ซิสนิยมซ้ายเท่าเทียมแบบยูโธเปีย

กลุ่มสวะสังคมแบบหนึ่งจากวิกฤตการความแตกแยกทางการเมือง พ.ศ.2556

เป็นกลุ่มที่นิยมความเท่าเทียมมาก มีทั้งความคิดนิยมความเท่าเทียมแบบประชาธิปไตย สังคมนิยม และคอมมิวนิสต์ แต่ว่าอาการคลั่งความเท่าเทียมจะอยู่ในระดับหลุดจากความเป็นจริง หรือสติหลุดไปยูโธเปียนั่นเอง

พวกนี้เน้นหนักมาก ในการได้ความเท่าเทียมทุกด้าน แม้แต่กระทั่งด้านโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ โดยมโนคนเราต้องเท่าเทียมแม้กระทั่งแม่บ้านและCEO ต้องมีอัตราในการเติบโตและธุรกิจเท่ากัน (ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะทุนและโอกาสมันไม่มีทางเท่าเทียมกัน) ซึ่งขัดกับความเป็นจริงและการแข่งขันทางธุรกิจในรูปแบบทุนนิยม

เป็นพวกที่มีปัญหาทางด้านรับรู้และเข้าใจหนักมาก และมีการปะปนของแนวคิดคอมมิวนิสต์ ลิเบอรัล และแนวคิดประชานิยมมั่วไปหมด เป็นหนึ่งในกลุ่มลิเบอรัลวอนนาบีเช่นกัน


บ้าเท่าเทียมแบบนี้ มึงเป็นลัทธิมารค์ซิสนิยมซ้ายเท่าเทียมแบบยูโธเปียสินะ