มะรุ


0

ไม่รู้

เราก็มะรุเหมือนกัน


เสนอนิยามใหม่

มะรุ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง