นิยามที่ดีที่สุด
แม่ย้อย

เสียงร้องของแมวน้ำอีกเสียงหนึ่ง วันหนึ่งอาจได้ยินตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป


แมวน้ำ: แม่ย้อย (;___;)

แม่ย้อย

การผันเสียง เพื่อหลีกเหลี่ยงความหยาบคาย จากคำว่า แม่เย็ด อีกอย่าง พอผันเป็นแม่ย้อยแล้วดูฟรุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวมั่กๆ

จริงมั้ย


ไอ้แม่ย้อย! ทำการบ้านยากจังวะ

แม่ย้อย

แม่ หมายถึง ต้นแบบ,มารดาผู้ให้กำเนิดบุตร
ย้อย หมายถึง กริยาที่แสดงถึงสิ่งที่ห้อยลงมา มักจะเป็นของเหลว

แม่ย้อย หมายถึง ชื่อของคุณแม่ต้นแบบ มาจากครอบครัว4คนมี พ่อชื่อน้อย ลูกชายชื่อห้อย ลูกสาวชื่อก้อย


"การบ้านของครูจันทาแม่งแม่ย้อยจริงๆ"

แม่ย้อย

แม่เย็ด ไง


โถ ไอ่แม่ย้อยยยยยย