ม่ารุ


1

ไม่รู้ แสดงอาการแอ๊บใสซื่อ

เค้าก้อม่ารุอ่ะเตง


เสนอนิยามใหม่

ม่ารุ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง