ม่ายลู้


1

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่า ไม่รู้ มักจะดูกระแดะๆ

เตง เค้าม่ายลู้จาพูดจาบอกยางงาย


เสนอนิยามใหม่

ม่ายลู้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง