เมียปากหมา


1

สตรีนางหนึ่งที่ด่าคนอื่นไปวันๆ ทำตัวไม่เหมาะสมกับวัย
ดูไร้ EQ น่าเบื่อ

สงสารเฮียเมียปากหมา


เสนอนิยามใหม่

เมียปากหมา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง