นิยามที่ดีที่สุด
เมียมีชู้กูมีกิ๊ก

กูอยากมีกิ๊ก


กิ๊กกูสวยดี