เมียมีชู้กูมีกิ๊ก


1

กูอยากมีกิ๊ก

กิ๊กกูสวยดี


เสนอนิยามใหม่

เมียมีชู้กูมีกิ๊ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง