เมียน้อย


12

มีเมียแค่คนเดียว

ผมมีเมียน้อยครับ


1

เมียน้อนก็คือเมียน้อย หรือก็คือคนที่มาที่หลังเมียหลวง

เห้ย! ศักดิ์ชาย มึงไปหาเมียน้อยทุกวัน แล้วเมียหลวงมึงเอาไปไว้ไหนวะ


เสนอนิยามใหม่

เมียน้อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง