นิยามที่ดีที่สุด
เมียน้อย

มีเมียแค่คนเดียว


ผมมีเมียน้อยครับ

เมียน้อย

เมียน้อนก็คือเมียน้อย หรือก็คือคนที่มาที่หลังเมียหลวง


เห้ย! ศักดิ์ชาย มึงไปหาเมียน้อยทุกวัน แล้วเมียหลวงมึงเอาไปไว้ไหนวะ