นิยามที่ดีที่สุด
มะเร็ง

1) โรคร้าย
2) สิ่งที่น่ารำคาญมากๆ


อีมะเร็งเอ๊ย น่ามคาญชิบหาย