แมร่งง


1

คำหยาบบบฝเอาใว้ ด่า

แหม่ง โว้ยย


เสนอนิยามใหม่

แมร่งง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง