นิยามที่ดีที่สุด
แมร่งง

คำหยาบบบฝเอาใว้ ด่า


แหม่ง โว้ยย