ไม่รู้วว์


1

ไม่รู้

กุไม่รู้วว์


เสนอนิยามใหม่

ไม่รู้วว์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง