ไม่รู้หีรู้แตด


-1

หมายถึง ทำอะไรไม่รู้จักคิด ไม่รู้เรื่่องรู้ราว

อีควาย ทำเหี้ย อะไรไม่รู้หีรู้แตด


เสนอนิยามใหม่

ไม่รู้หีรู้แตด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง