มีรือ


3

มักเน่ที่หน้าแก่กว่าลีด ตดเหม็น และ ซื้อวัวให้่พ่อมากกว่าข้างบ้าน= =;;

...


เสนอนิยามใหม่

มีรือ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง