นิยามที่ดีที่สุด
มีรือ

มักเน่ที่หน้าแก่กว่าลีด ตดเหม็น และ ซื้อวัวให้่พ่อมากกว่าข้างบ้าน= =;;


...