นิยามที่ดีที่สุด
เหน็บแนม

ว. อาการที่พูดเสียดสีแคะไค้กระทบกระเทียบเปรียบเปรย.


"เหน็บแนม" "เสียดสี" "แคะไค้" "กระทบกระเทียบ" "เปรียบเปรย".