วไว


16

1. อีโม ;w; ที่ลืมเปลี่ยนภาษา
2. วอวาย

วไว แม่ม "ดอกส์" วายส์ เลวส์ ;w; -- "จิรายุ บืนทะลุบ้าน" กล่าวไว้


เสนอนิยามใหม่

วไว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง