นิยามที่ดีที่สุด
วไว

1. อีโม ;w; ที่ลืมเปลี่ยนภาษา
2. วอวาย


วไว แม่ม "ดอกส์" วายส์ เลวส์ ;w; -- "จิรายุ บืนทะลุบ้าน" กล่าวไว้