แว้ว


1

(แล้ว)

โปรโมชั่นใหม่ต้อนรับปีใหม่ล่าสุดมาแว้ว


เสนอนิยามใหม่

แว้ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง