นิยามที่ดีที่สุด
วู้ว

ก็วู้วอะอีดอก เพี้ยนมากจากวู้
กูเองก็ไม่รู้เหมือนกัน อย่าถาม เคร?


สามีคัมแบคแล้ววู้ว