นิยามที่ดีที่สุด
วัว

คำพิมพ์ผิดมาจากคำว่า สัส


ไอ้วัว พ่อมึงตายเหรอวะ