นิยามที่ดีที่สุด
วัลลี่

สวยใสไร้สติ (ไร้สมอง)


วัลลี่สวยแบบไร้สติ