วัลลี่


1

สวยใสไร้สติ (ไร้สมอง)

วัลลี่สวยแบบไร้สติ


เสนอนิยามใหม่

วัลลี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง