นิยามที่ดีที่สุด
โวลต์

ความบ้าครั่ง


มึงอย่าโวลต์