นิยามที่ดีที่สุด
ว่าวจุฬา

กิจกรรมของนิสิตในหอพักชาย


การชักว่าวนี่เป็นการละเล่นไทยแท้ดั่งเดิม เมื่อก่อนว่าวจุฬานี่ดังมากสมัยนั้นนิสิตอยู่หอไม่มีเน็ตก็เล่นว่าวกัน