วิวัฒน์ชัย ใจคง


1

หนุ่มรวงข้าว 40 ดีกรี

ไม่เมา ไม่ใช่ตรู


เสนอนิยามใหม่

วิวัฒน์ชัย ใจคง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง