มักเกิล


1

เป็นหนึ่งในคำที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อใช้ประกอบการอ้างถึงบุคคล " ผู้ไร้ซึ่งเวทมนตร์ " ในวรรณกรรมชุดเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ เขียนโดย J.K.Rowling

เธอมันก็แค่ลูกมักเกิ้ล เฮอร์ไมโอนี !


เสนอนิยามใหม่

มักเกิล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง