นิยามที่ดีที่สุด
มิกกี้เบ้น

สวย น่ารัก


มิกกี้เบ้น เป็นคนสวยและน่ารัก